Senseofhunts kennel

Hundar för jakt – Wachtelhund Jaktgolden

Senseofhunts Armani SE 34150/2016

Senseofhunts Armani /Skilla är en fd. fodertik som haft sina valpar hos Monica i Lekeryd.

Skilla är en tik med stor jaktlust, hennes starka sidor är att hon har en fantastisk arbetsförmåga och en härlig inställning till jakten.

Skilla har ett skall med väldigt bra hörbarhet. Skilla är en fantastisk jaktkamrat där man känner en härlig teamkänsla i skogen. Hon är en fantastisk viltfinnare, har ett snabbt och intensivt  sök och letar tills hon finner. Hon jobbar självständigt och kommer in emellanåt och kollar läget. Drevtider ligger mellan 10-25 minuter, jagar mest rådjur, dovhjort och gris.  Hon har en tydlig ”påknapp” i skogen, och hon är explosiv. Hon har dessutom fina återgångar. Hemma är hon en trevlig familjehund med tydlig ”avknapp”. Hon är tillgiven och arbetsvillig när tillfälle erbjuds.

Skilla 5
Född: 2016-05-19

Brunskimmel, HD grad A,  ED ua

Jaktprov

UKL 4-8-7-5-1-6-8-8   0 pris

NKL 4-6L-3-3-3-8-8-8  3e pris

SKOGSPROV Sök – 4: Sökrundor om 5-10 min, självständigt sök med bra sökvilja.
Upptagsförmåga – 5: Visar utmärkt viltfinnarförmåga.
Drevtid – 4: Drevtider 10-20 min, lämpligt drevsätt.
Skall – 4: Hund med tätt ärligt drevskall.
Samarbete – 4: Hund som snabbt finner föraren, kommer snabbt på inkallning vid sök
Övriga observationer/noteringar: Provas 90 min från samma ställe utan förflyttning. Tar upp vilt på första sökrundan efter 5 min. Jagar 16 min bra återgång. söker ut på nytt får ny jakt efter 6 min som buktar runt i såten , två Rå obs varpå ett skjuts av passkytt hunden fortsätter med det andra tot 19 min hunden stannar vid det skjutna rådjuret på återgången.

GODKÄND

 

 

Skilla har haft två kullar

  • Kaffe-kullen 2019
  • Bil – kullen 2020

 

SKilla 2

Skilla