Senseofhunts kennel

Hundar för jakt – Wachtelhund Jaktgolden

Senseofhunts Twix SE51744/2020

Senseofhunts Twix ”Kira” är Ulrikas fodertik i från Choklad-kullen. 

Född : 2020-08-10

Röd  HD       ED

Jaktprov 

 Senseofhunts Twix SE51744/2020 T röd 2020-08-10
e. Rally SE53868/2015 u. Senseofhunts Timjan SE47683/2016
Drevarbete: Provas på två harar. Hare 1: Går tyst i stora byglar, arbetar i 2 minuter. Hare 2’. Tar an på gräs, ut på stubb, går tyst. Synkontakt efter 250 meter, skallar vid synkontakt.
Hare 1: Längd: – m Tid: 2 minuter
Hare 2: Längd: 250 m Tid: 1,5 minuter
Sökarbete: Provas i 12 minuter. Söker hela tiden utan att mattas av, tar vid något tillfälle en tur ut på 70-100 meter, annars kortare turer.
Vattenarbete: Går i efter stenkast och simmar bra.
Förighet: Utmärkt under hela provdagen
Skottreaktion: Positiv reaktion

UKL 2-1-3-2-6-6-8-8 = 60 p 0 pris

NKL 6-8-6-6-3-8-8-8 =104 p 3 dje pris

 

9 månader

Kira oktober 2022