Senseofhunts kennel

Hundar för jakt – Wachtelhund Jaktgolden

Om oss

Vi är två goda vänner med det gemensamma intresset hund. Vi har utbildat oss tillsammans och har idag kursverksamhet i företaget Holmberga hund. Vi  älskar wachtelhundens mångsidighet och de utmaningar den ständigt bjuder på.

Ett nytt intresse har nu tagit fart, möjligheten att avla fram bra wachtelhundar som passar jägare med högt ställda krav.

Vårt stora mål är att försöka få fram en wachtelhund som förutom att den är frisk och jagar bra också ska kunna utbildas och användas inom alla de områden en wachtelhund är tänkt för. Du ska få en trogen jaktkamrat som du kan lita på.

Vi har även jaktgolden i kenneln.